По алфавиту А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю

Должностная инструкция старший инспектор по кадрам
I. Загальні положення
 1. Ст. інспектор по кадрах безпосередньо підпорядковується начальнику управління.
 2. Призначається і звільняється начальником МУВГ.
 3. В своїй роботі керується:
  - законодавством по праці,
  - інструкціями та вказівками Держкомпраці України,
  - Законом України "Про охорону праці",
  - постановами та інструкціями вищестоящих органів,
  - наказами та розпорядженнями керівництва облводгоспу,
  - вимогами даної інструкції.
 4. Повинен знати:
  - Положення, інструкції і інші керівні документи;
  - нормативні матеріали по обліку особового складу;
  - трудове законодавство;
  - оформлення пенсій;
  - ведення і збереження особових справ працівників підприємства;
  - діюче законодавство про прийом і звільнення працівників;
  - нормативні та законодавчі акти про охорону праці.
 5. Кваліфікаційні вимоги - Середня-спеціальна освіта.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Оформлення документів по кадрах, ведення військового обліку, бронювання і складання звітності по військовому обліку, видача довідок працівникам управління;
 2. Ведення обліку особового складу;
 3. Оформлення, прийом, переміщення, звільнення і надання відпусток працівникам;
 4. Оформлення лікарняних листків;
 5. Ведення, зберігання особових справ і справ і трудових книжок;
 6. Оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівником;
 7. Складає встановлену звітність про роботу з кадрами;
 8. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Ст. інспектор по кадрах має право:
 1. представляти організацію в державних установах, громадських та інших організаціях по колу питань, які входять в його компетенцію;
 2. дава 1000 ти вказівки і вимагати необхідну інформацію від підрозділів управління з питань, що відносяться до компетенції відділу.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Ст. інспектор по кадрах несе відповідальність за:
 1. виконання покладених на нього обов'язків згідно посадової інструкції;
 2. достовірність і своєчасність інформації та звітності органам статистики, облводгоспу, та органам державної влади;
 3. правильність ведення трудових книжок;
 4. правильність надання щорічних та додаткових відпусток;
 5. правильність підготовки документів при прийомі та звільненні з роботи;
 6. дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
 1. Підтримує взаємовідносини з усіма структурними підрозділами МУВГ, відділом кадрів облводгоспу згідно з його службовими обов'язками.
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО Керівник
структурного підрозділу: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р. Начальник
юридичного відділу: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р. З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис) ______________________
(ПІБ) "____" ____________ ____р. 0